17. Wanderung Mai 2019

17 Etang de Gruère_

2019-05-15 Etang de la Gruère Fred